ورود اعضا
نام کاربری :
رمز عبور :
ورود
اخبار و اطلاعیه ها
آغاز ثبت نام دوره ى پادفك زبان روسى عنوان خبر: آغاز ثبت نام دوره ى پادفك زبان روسى

آغاز ثبت نام دوره ى پادفك زبان روسى

(دوره آمادگى ورود به دانشگاههاى روسيه)

نيمه فشرده سه ماهه

فشرده پنج ماهه

توسط اساتيد دانشگاههاى معتبر ايران

در مركز يك ارتباطات

تاریخ : 1398/08/27