تیم بدمینتون کانون زبان ارتباطات

 در تازه های ارتباطات

دومین بازی را تیم پر مهره کانون زبان ارتباطات در مقابل تیم شگفتی ساز مسابقات یعنی سردار (اقتصاد )انجام دادند تیم اقتصاد که در ابتدای فصل با داشتن بیشترین تعداد سهمیه پا به مسابقات گذاشت با شکستهای ناباورانه به تیم شگفتی ساز مسابقات تبدیل شد و در بازی شب گذشته هم با نتیجه ۹ بر ۱ مغلوب شد شگفتی دیگری در مسابقات رقم بزند ۱۰.گل در یک مسابقه بیشترین امار رد و بدل شدن گل در طول لیگ بود .

تاریخ : 1398/04/01