telegram
instagram
whatsapp

ماضی بعید چیست ؟

 در اخبار و ستارگان

 

✍️ ماضی بعید در انگلیسی چیست ؟

🔹همان‌طور که از اسمش پیداست، زمان گذشته کامل (Past Perfect tense) یا زمان ماضی بعید در انگلیسی به موقعیتی در گذشته اشاره دارد. بعید به معنای دور است و ماضی بعید یعنی گذشته‌ای که در زمان دور اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر، ماضی بعید عملی را توصیف می‌کند که قبل از عمل دیگری در گذشته پایان یافته است.

📌 در زبان فارسی، فعل ماضی بعید را به صورت «رفته بود»، «شنیده بودی»، «خوانده بودم» و غیره می‌شناسیم و در زبان انگلیسی از فعل «had + p.p» برای آن استفاده می‌کنیم. ساختار زمان ماضی بعید در انگلیسی در جملات مثبت و منفی به صورت زیر است:

Subject + had (not) + p.p

📌 دقت بفرمایید «p.p» مخفف «Past Participle» یا «قسمت سوم فعل» است که همراه با «had» در ساختارهای ماضی بعید، نقش فعل را دارد و برای زمان‌های دیگر نظیر حال کامل یا جملات مجهول نیز به کار می‌رود. قسمت سوم بعضی از فعل‌های انگلیسی، با اضافه کردن «ed-» به انتهای فعل ساخته می‌شود، مانند «walked» یا «played». اما برخی از افعال انگلیسی در دسته «افعال بی‌قاعده» (Irregular Verbs) قرار می‌گیرند و شکل سوم آن‌ها تغییر می‌کند. در جدول زیر به تعدادی از این افعال بی‌قاعده و شکل گذشته ساده و قسمت سوم آن‌ها اشاره شده است.

برای نمونه، در جملات زیر، زمان ماضی بعید به کار رفته است.

🔴He couldn’t make a sandwich because he had forgotten to buy bread.

او نتوانست ساندویچ درست کند، زیرا فراموش کرده بود نان بخرد.

🔴The hotel was full, so I was glad that we had booked in advance.

هتل پر بود، بنابراین خوشحال شدم که از قبل رزرو کرده بودیم.

🔴My new job wasn’t exactly what I had expected.

شغل جدید من دقیقاً آن چیزی نبود که انتظارش را داشتم.

🔹 ترتیب قرار گرفتن هر رویداد در جمله مهم نیست، اما اگر جمله‌واره‌ای که با ماضی بعید آمده در ابتدای جمله قرار بگیرد، نیازی به «ویرگول» (Comma) نیست. در غیر این صورت باید از ویرگول استفاده کنیم. بنابراین، می‌توانیم جمله فوق را به این صورت نیز بنویسیم، بدون آن‌که تغییری در معنی جمله ایجاد شود.

🔴The thief had escaped when the police arrived.

سارق فرار کرده بود که پلیس رسید.

📌 نکته: اگر فقط یک رویداد اتفاق افتاده داده باشد، از ماضی بعید نباید استفاده کنیم، حتی اگر عمل مربوط به خیلی وقت پیش باشد. به جمله زیر دقت کنید.

🔴The Romans spoke Latin.
(NOT The Romans had spoken Latin.)

رومی‌ها به زبان لاتین صحبت می‌کردند.

🔹 قیدهای زمان ماضی بعید در انگلیسی

📌 قید زمان «before» در جملات ماضی بعید کاربرد بسیار زیادی دارد و قبل از ماضی بعید می‌آید. این قید برای نشان دادن عملی ابه کار می‌رود که وقتی عمل دوم (گذشته ساده) اتفاق افتاده، تمام نشده بوده است. به دو مثال زیر توجه کنید.

🔴They left before I’d spoken to them.

قبل از این‌که با آن‌ها صحبت کنم، رفتند.

🔴Sadly, the author died before he’d finished the series.

متأسفانه نویسنده قبل از نوشتن کل سریال درگذشت.

🔹 سایر قیدهایی که برای زمان ماضی بعید کاربرد دارند، عبارت‌اند از:
already
still
just
ever
never

🔹 تفاوت ماضی نقلی و ماضی بعید
بسیاری از زبان‌آموزان موقع استفاده از ماضی بعید و ماضی نقلی، نمی‌دانند از کدام‌یک باید استفاده کنند. اولین تفاوت ماضی بعید با ماضی نقلی در ساختار فعل است. ساختار فعل ماضی نقلی به صورت «have/has + p.p» و ساختار فعل ماضی بعید به صورت «had + p.p» است. به دو مثال زیر توجه کنید.

🔴She has visited London many times.

او بارها لندن را دیده است.

🔴She had visited London before.

او قبلاً لندن را دیده بود.

🔹 دومین تفاوت ماضی نقلی و ماضی بعید در این است که ماضی نقلی درباره عملی صحبت می‌کند که در گذشته کامل شده و نتایج یا پیامد آن عمل ارتباطی با زمان حال دارد. اما ماضی بعید برای توصیف عملی استفاده می‌شود که قبل از عمل خاصی در گذشته کامل شده است و هیچ ارتباطی با زمان حال ندارد. به دو مثال زیر توجه کنید.

🔴The kids have eaten dinner.

بچه‌ها غذا خورده‌اند.

(عمل غذا خوردن در گذشته شروع شده و تمام شده است، بنابراین بچه‌ها الان سیر هستند.)

🔴The kids had eaten dinner before she went home.

قبل از آن که او به خانه برود، بچه‌ها غذا خورده بودند.

(بچه‌ها غذا خوردند و پس از آن او به خانه برگشت.)

برای شرکت در دوره های اموزش زبان انگلیسی  به نزدیک ترین شعبه محل زندگی خود مراجعه کنید.

شعبه تهران مرکز انلاین : 09907210197
شعبه کرج : 09907210193
شعبه گوهردشت :09907210192
شعبه عظیمیه:09907210194