آموزش زبان هلندی در ارتباطات

  زبان هلندی چه زبانی است؟ زبان هلندی یک زبان ژرمنی غربی است که در هلند، بلژیک و برخی از کشورهای دیگر در سراسر جهان صحبت می‌شود. این زبان نسبتاً منظم و دستور زبان آن نسبتاً آسان است. با این [...]