telegram
instagram
whatsapp

Silent letters in English

 در Grammar, اخبار و ستارگان

در چه مواقعی یکسری حروف انگلیسی تلفظ نمی شوند؟

خیلی از کلمات در زبان انگلیسی دارای حروفی هستند که تلفظ نمی شوند (به این نوع حروف silent letters گفته می شود).

چند مثال از حروف بی صدا:

B

اگر حرف b بعد از m بیاید دیگر تلفظ نمی شود (می توانید با کلیک بر روی تصویر کوچک جلوی هر کلمه به تلفظ صوتی آن گوش کنید):
comb
bomb
thumb
حرف b همچنین معمولا اگر در انتهای یک کلمه قبل از t قرار گیرد تلفظ نمی شود:
debt
doubt
subtle

C

اگر حرف c بعد از s قرار گیرد تلفظ نمی شود:
Muscle
Scissors

G

معمولا موقعی که g قبل از n بکار می رود نباید آن را تلفظ کرد:
Design
Sign
Foreign

H

اگر h بعد از w استفاده شود دیگر تلفظ نمی شود:
What
When
Where
حرف h همچنین در ابتدای برخی از لغات تلفظ نمی شود. یکی از دلایل تلفظ نشدن h در ابتدای کلمات انگلیسی این است که برخی از آنها از زبان فرانسوی وارد انگلیسی شده اند. برخی از کلماتیکه h در ابتدای آنها تلفظ نمی شود عبارتند از:
hour
honest
honor

K

اگر k قبل از حرف n قرار گیرد دیگر نباید تلفظ شود:
Know
Knife
Knee

L

موقعی که l بعد از حروف a, o و u استفاده می شود دیگر تلفظ نمی شود:
half
talk
walk

N

اگر n در انتهای یک کلمه بعد از حرف m بکار برود تلفظ نمی شود:
Autumn
column

S

حرف s در تعداد کمی از لغات تلفظ نمی شود که رایج ترین آنها کلمه زیر است:
Island

T

حرف t در کلمات زیر تلفظ نمی شود:
Castle
Christmas
Fasten
Listen
Soften

W
w موقعی که در ابتدای یک کلمه قبل از r قرار می گیرد تلفظ نمی شود:
Wrong
Write
Wing

 

اگر قصد دارید زبان انگلیسی را یاد بگیرید می‌توانید با گروه اموزش زبان ارتباطات تماس بگیرید و در کلاس های حضوری و انلاین موسسه شرکت کنید . برای اطلاعات بیشتر با نزدیک ترین شعبه محل زندگی خود تماس بگیرید

شعبه تهران مرکز انلاین : 09907210197
شعبه کرج : 09907210193
شعبه گوهردشت :09907210192
شعبه عظیمیه:09907210194