مدرک مکالمه گردشگری به زبان انگلیسی

34272923 دوره های مکالمه زبان گردشگری به انگلیسی در سطوح مقدماتی ،متوسطه و پیشرفته در مراکز گروه آموزشی ارتباطات و اخذ مدرک از سازمان فنی حرفه ای. جهت مشاوره و ثبت نام لطفا با مراکز ما تماس حاصل [...]