آغاز ثبت نام دوره ى پادفك زبان روسی

 در تازه های ارتباطات

آغاز ثبت نام دوره ى پادفك زبان روسی

(دوره آمادگى ورود به دانشگاههاى روسيه)

نيمه فشرده سه ماهه

فشرده پنج ماهه

توسط اساتيد دانشگاههاى معتبر ايران

در مركز يك ارتباطات

تاریخ : 1398/08/27

این مطلب را به اشتراک بگذارید

0Shares

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید