telegram
instagram
whatsapp

برگزاری اولین دوره آزمون اساتید در گروه بزرگ زبان ارتباطات

 در تازه های ارتباطات

برگزاری اولین دوره آزمون اساتید گروه بزرگ زبان ارتباطات در تاریخ 1402/2/22 در دفتر مرکزی کرج برگزار شد. این آزمون هر سال در اردیبهشت ماه برگزار میگردد. هدف از این آزمون بالا بردن و به روز رسانی سطح زبان مدرسان این گروه میباشد.