telegram
instagram
whatsapp

تاریخچه

این آکادمی در بهمن سال 1373 (فوریه سال 1995) در تهران توسط آقای دکتر ایزدبین تاسیس و بنیان گذاری شده است. گروه آموزشی ارتباطات با مطالعات و برنامه ریزی های جامع آموزشی و به پشتوانه سالها سابقه تا کنون گامهای بلند و جامعی را در جهت ارائه آموزش صحیح و موثر زبانهای خارجی برداشته است و در این زمینه کارنامه درخشانی را از آن خود کرده است. در همین راستا با ایجاد محیط آموزشی استاندارد و بهره گیری از تکنولوژی جدید آموزش زبان و اساتید برجسته آمادگی دارد کلیه دوره های عمومی، بازرگانی و تخصصی را به منظور گردشگری، تجارت، مهاجرت و تحصیل برگزار نماید. اهداف متقاضیان، برطبق استانداردهای مورد قبول مراجع جهانی تنظیم شده و به طور مستمر به روزرسانی می شود. اعتماد شما عزیزان به این مرکز آموزشی از گذشته تا امروز گوهری بسیار گرانقدر است و ما آن را مایه افتخار خود می دانیم.