ترجمه تخصصی

گروه مترجمين ارتباطات
ترجمه انواع متون تخصصي
مقالات علمي و كتاب
اعزام مترجم همزمان به سمينار ها و كنفرانس ها
به زبان هاي مختلف

مترجم : سرکار خانم حشمدار

تلفن های تماس : 34454619 , 34454614 , 34453866

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید