جشنواره عیدانه گروه زبان ارتباطات

 در تازه های ارتباطات, تعیین سطح آنلاین


همراهان عزیز گروه زبان ارتباطات تا ۲۰ اسفند ماه زمان دارید تا در جشنواره
ما شرکت کنید و با تخفیف ویژه ثبت نام انجام دهید .