جمع کلمه ماهی در انگلیسی

 در Grammar


جمع fish اگر ماهی ها از یک نوع باشند همان fish میشود
اما اگر ماهی ها از انواع مختلفی باشند fishes نوشته میشود .
جمع کلمه ماهی در زبان انگلیسی
Plural form of fish

این مطلب را به اشتراک بگذارید

0Shares

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید