telegram
instagram
whatsapp

دپارتمان تخصصی زبان ایتالیایی و آمادگی آزمون سفارت

 در تازه های ارتباطات

آموزش زبان ایتالیایی از سطح A1 تا C1

آمادگی آزمون چلی

آمادگی آزمون سفارت

معرفی به بهترین دانشگاه های ایتالیا

اخذ اقامت ایتالیا

نمایندگی رسمی از دانشگاه پروجا