معنی all ears

 در Grammar

all ears
All ears=سرااپاگوش
معنی all ears به فارسی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

0Shares

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید