قابل توجه متقاضیان محترم تدریس در گروه آموزشی ارتباطات

دوره های تربیت مدرس TTC)) و گزینش و جذب مدرسان محترم زبان های خارجه در این گروه بصورت متمرکز  در دفتر مرکزی توسط هیئت علمی بشرح ذیل برگزار می گردد  :

 • سرکار خانم آقایی قهی
  سرکار خانم آقایی قهی معاون گروه
 • جناب آقای مهدیار ایزدبین
  جناب آقای مهدیار ایزدبین استاد زبان انگلیسی
 • سرکار خانم دکتر حشمدار
  سرکار خانم دکتر حشمدار فوق تخصص زبان انگلیسی
 • سرکار خانم دکتر نعلکوبی
  سرکار خانم دکتر نعلکوبی فوق تخصص مدیریت آموزشی

 متقاضیان محترم تدریس، باید حداقل یک مهارت یا مدرک ذیل را دارا باشند:

 1. مدرک کارشناسی به بالا مرتبط با زبان مربوطه.
 2. مدرک یا کارنامه ی رسمی از سطح B2 به بالا برای زبان مربوطه به عنوان مثال: جهت زبان انگلیسی مدرک FCE به بالا یا IELTS باند 6.5 به بالا یا TOEFL باند 85 به بالا.
 3. دیپلم زبان در سطح C1 برای زبان مربوطه از آموزشگاه معتبر.
 4. مدرک دوره ی تربیت مدرس (TTC) از دفتر مرکزی گروه آموزشی ارتباطات در سطح کودکان یا بزرگسالان.

توجه1: تمامی متقاضیان محترم باید تست دمو ی دفتر مرکزی ارتباطات را با موفقیت بگذرانند.

توجه2: واجدین شرایط در ابتدا  باید رزومه ی خود را به دفتر مرکزی ارتباطات ارسال فرمایند. بعد از برنامه ریزی از طرف دفتر مرکزی ارتباطات با متقاضی محترم تماس گرفته خواهد شد و هماهنگی های لازم بعمل خواهد آمد.

توجه3: زبان آموختگان محترم در شعب گروه آموزشی ارتباطات در الویت می باشند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید