telegram
instagram
whatsapp

20 درصد تخفیف ثبت نام در اسفندماه

 در تازه های ارتباطات

آغاز ثبت نام تمامی دوره ها به همراه 20 درصد تخفیف ویژه ثبت نام در اسفند ماه

برای ثبت نام با یکی از مراکز گروه آموزشی ارتباطات تماس حاصل فرمایید.