آموزش زبان نوروژی

زبان نروژی یک زبان هندواروپایی از شاخهٔ گروه زبان‌های اسکاندیناویایی خانوادهٔ زبان‌های ژرمنی است. نروژی زبان رسمی کشور نروژ است لازم به ذکر است که وجود دو زبان در نروژ باعث پیچیدگی مسائل زبانی [...]