ماضی بعید چیست ؟

  ✍️ ماضی بعید در انگلیسی چیست ؟ 🔹همان‌طور که از اسمش پیداست، زمان گذشته کامل (Past Perfect tense) یا زمان ماضی بعید در انگلیسی به موقعیتی در گذشته اشاره دارد. بعید به معنای دور است و ماضی [...]

کاربرد May و Might

آموزش گرامر may و might کاربرد may وقتی در مورد چیزی در حال یا آینده مطمئن نیستیم: Jack may be coming to see us tomorrow. (= Perhaps Jack will come to see us tomorrow.) Oh, dear! It’s half-past [...]