آموزش حالت امری در زبان آلمانی

حالت امری در آلمانی جمله امری در مورد تقاضا یا خواهش، دستور، توصیه و راهنمایی بکار برده می‌شود. به صورت ساده یعنی به جملاتی می گویند که در آن دستور یا درخواست چیزی از کسی داریم. جملات امری همیشه [...]