گروه آموزشی ارتباطات پیشگام در برگزاری دوره‌های تخصصی زبان ایتالیایی

زبان ایتالیایی زبانی معتبر و کاربردی در دنیای امروز است. در این بخش برجسته‌ترین ویژگی‌های این زبان را بررسی خواهیم کرد. ایتالیایی یکی از هفت زبان بین المللی رایج است. این زبان آهنگین جز زبان‌های [...]