دوره‌های آموزش زبان آلمانی

زبان آلمانی زبان آلمانی زبانی اروپایی است و اغلب در نواحی مرکزی اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد. زبان آلمانی، زبان مادری بیش از ۹۵ میلیون نفر در سراسر جهان است. زبان آلمانی به صورت رسمی در [...]

زبان آلمانی

دوره های گروهی (عادی) دوره های خصوصی( فشرده و نیمه فشرده ) دوره های نیمه خصوصی نیمه فشرده و عادی ) دوره های گروهی زبان آلمانی در این دوره ها کتاب های استاندارد Menschen از پایه ترین سطح A1تا [...]