ماضی بعید چیست ؟

  ✍️ ماضی بعید در انگلیسی چیست ؟ 🔹همان‌طور که از اسمش پیداست، زمان گذشته کامل (Past Perfect tense) یا زمان ماضی بعید در انگلیسی به موقعیتی در گذشته اشاره دارد. بعید به معنای دور است و ماضی [...]